Tag Archives: udar

Posted by Asystent
23 stycznia 2011
Leave a Comment

Rodzaje udarów i ich skutki

Udary mózgu można podzielić na:

  • Udar niedokrwienny, zwykle o łagodniejszym przebiegu, związany jest z zaczopowaniem naczynia w mózgu dostarczajacego krew do danej części mózgu, w konsekwencji ta część mózgowia zaopatrywana w krew przez dane naczynie zostaje pozbawiona tlenu i substancji odzywczych, co może prowadzic do martwicy
  • Udar krwotoczny, o cięższym przebiegu związany jest z pęknięciem naczynia w mózgu co wiąze się z wylewem krwi w danej częsci mózgowia a tym samym z uciskiem na struktury mózgowia.

Bez względu na rodzaj udaru jego skutki zawsze znacznie ograniczają mozliwosći funkcjonalne pacjenta. Ich nasilenie zależy od stopnia uszkodzenia struktur mózgowych oraz od czasu jaki upłynął pomiedzy incydentem udarowym a udzielona opieką lekarską, Natomiast lokalizacja skutków udaru zależy od uszkodzonych struktur w mózgowiu, zwykle jest to przeciwna strona ciała do uszkodzonych srtuktur ? jeśli udar dotyczył prawej półkuli mózgu to obajwy będę prezentowane przez lewa strone ciała i odwrotnie.

Pacjent po udarze posiada zaburzenia czucia o róznym charakterze- od zupełnego braku czucia powierzchownegi i głebokiego nawet po przeczulicę. Dodatkowo występują niedowłady o róznym stopniu nasilenia aż do całkowietogo porażenia mięsni. Ze względu na powyższe objawy pacjent często zaniedbuje połowe ciała ktorej udar dotyczył, gdyz po prostu jej nie ?czuje? i nie uznaje za ?swoja?. Poza deficytami ruchowymi i czuciowymi, często występuje również afazja (zaburzenia mowy- związane z wystepowaniem udaru w półkuli dominującej), pacjent ma problem z wypowiedzeniem słów czasem też nie rozumie znaczenia wypowiadanych przez siebie zdań. Istnieje rózniwez szereg skutków związanych z abstrakcyjnym i logicznym myśleniem, pacjent może wykazywać trudności w rozróznianiu tego co zdarzyło się naprawdę od tego co np. mu się przyśniło.

Ponieważ udary mózgu sa obecnie bardzo czeste, a skutki są ogromne ważna jest profilaktyka w postacie zdrowego stylu życia.