Tag Archives: Saunders Lumbar

Posted by Asystent
30 lipca 2010
Leave a Comment

Lędźwiowy wyciąg trakcyjny – Saunders Lumbar

Wygodne pasy stabilizujące wokół dolnej części klatki piersiowej oraz miednicy gwarantują odpowiednią stabilizację. Siła wyciągu regulowana jest za pomocą ręcznej pompki. Wprowadzając do cylindrów powietrze, rozsuwamy dolną część leżyska względem górnej, co rozciąga odcinek kręgosłupa ustabilizowany pomiędzy nimi. Niniejszy prosty system sprawia, iż następuje rozciągnięcie dolnych części pleców, podczas komfortowego i w pełni kontrolowanego zabiegu. Łatwy do odczytu miernik zastosowanej siły oraz prosty system kontroli siły zapewnia, że w bezpieczny sposób możemy monitorować przebieg terapii. Saunders Lumbar Home Trac możne również zostać wykorzystany do przeprowadzenia trakcji w pozycji leżąc na brzuchu.

Saunders Lumbar Katowice
Rysunek 1.
Pacjent w Saunders Lumbar HomeTrac

Istnieje możliwość ułożenia pacjenta w różnych pozycjach w zależności od efektu, jaki chcemy osiągnąć:

? Wykorzystując kilka poduszek (lub wałków) pod kolanami uzyskamy większe zgięcie dolnego odcinka kręgosłupa (rysunek 2).

? Ułożenie nóg w całkowitym wyproście w celu mniejszego zgięcia dolnego odcinka kręgosłupa (rysunek 3).

? Umieszczenie małego ręcznika (lub klina) po pasem dolnym (miednicznym) delikatnie rozciąga (zwiększa lordozę) w odcinku lędźwiowym (rysunek 4).

Saunders Lumbar Katowice
Rysunek 2.
Pacjent z wałkami pod kolanami, umożliwia to większe rozciągnięcie dolnej części kręgosłupa (zniesienie lordozy lędźwiowej).

Saunders Lumbar Katowice
Rysunek 3.
Pacjent z nogami wyprostowanymi w celu zmniejszenia lordozy.

Saunders Lumbar Katowice
Rysunek 4.
Pacjent z klinem pod pasem dolnym (miednicznym), aby utrzymać naturalną krzywiznę lub lekko pogłębioną lordozę lędźwiowego kręgosłupa.

WSKAZANIA ORAZ PRZECIWSKAZANIA DO TRAKCJI:

Wyciąg lędźwiowy wskazany jest w leczeniu wielu różnego rodzaju urazów lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Polegając na wskazaniach terapeuty, z wyciągu można korzystać podczas leczenia następujących dolegliwości:

? Zapalenie kości i stawów

? Przepukliny jądra miażdżystego

? Stanach nadmiernego napięcia mięśniowego

? Stanach hypomobilnych stawów kręgosłupa

? Ucisk korzeni nerwowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa

Wyciąg nie powinien być wykorzystywany podczas leczenia następujących dolegliwości:

? Ostrych lub urazowych uszkodzeń

? Niestabilności kręgosłupa

? Złamań

? Reumatoidalnego zapalenia stawów

? Ucisku rdzenia kręgowego

? Infekcji lub chorób zapalnych

? Nowotworów

? W przypadkach gdy przeciwwskazany jest ruch w danym segmencie

Lędźwiowy wyciąg trakcyjny – Saunders Lumbar wykonujemy w Katowickim R-Med.