Tag Archives: rekonstrukcja

Posted by Asystent
22 listopada 2010
Leave a Comment

Artroskopowa rekonstrukcja ACL. Metody, wskazania i używane materiały.

Zabieg rekonstrukcji ACL przeprowadza się jako kolejny etap po artroskopii stawu kolanowego. Czasami przeprowadzana jest jako pojedyńczy zabieg w celu diagnozy stawu kolanowego. W przypadku zaniedbania zabiegu rekonstrukcji ACL możliwe jest wystąpienie niestabilności kolana, która może początkowo tylko obnizyć komfort życia pacjenta, ale w póżniejszym czasie doprowadzić do ubytku chrząstki stawowej, a tym samym do zmian zwyrodnieniowych stawu.

Zabieg artroskopowej rekonstrukcji ACL przeprowadza się w znieczuleniu zewnątrzoponowym i bez konieczności ?otwierania? stawu, dzieki czemu okres hospitalizacji pacjenta jest krótszy.

Rekonstrukcję ACL przeprowadza się w następujących przypadkach:

  • Niestabilność stawu kolanowego (zarówno pod względem klinicznym, jak i subiektywnym ? uczucie uciekania kolana)
  • Niezadowalający wynik leczenia zachowawczego
  • Współistniejące uszkodzenia struktur torebkowo ? więzadłowych
  • Uszkodzenie awulsyjne ACL

Podczas zabiegu rekonstrukcji ACL używa się różnych przeszczepów. Najczęściej jest to tkanka własna pacjenta, którą pobiera się z mięśnia półścięgnistego, smukłego, prostego uda lub z więzadła właściwego rzepki. Przeszczep pobiera się przez niewielkie nacięcie na skórze chorego, a następnie wprowadza się go do stawu kolanowego i mocuje za pomocą śrub interferencyjnych, kotwic lub innych implantów do otworów wywierconych w kości piszczelowej i udowej. Czasami stosuje się sztuczne więzadła ? taśmy węglowe. Od niedawna coraz większą popularnością cieszą się też przeszczepy pobrane od dawcy pośmiertnie.

Obecnie stosuje się dwie metody artroskopowej rekonstrukcji ACL:

  1. Rekonstrukcja jednopęczkowa polegająca na wprowadzeniu do stawu przeszczepu i zamocowaniu go za pomocą dwóch implantów w dwóch tunelach kostnych ? piszczelowym i udowym. W tej metodzie uszkodzone więzadło zastąpione jest jednym grubym pęczkiem, który musi być napięty w całym zakresie ruchu stawu kolanowego.
  2. Rekonstrukcja dwupęczkowa ACL. W tej metodzie stosowane są przeszczepy składające się z dwóch pęczków, co przypomina budowę naturalnego więzadła ACL i dzięki temu pozwala zachować jego funkcje biomechaniczne. Dwa pęczki są natomiast przyczepione w dwóch niezależnych miejscach na kości udowej i piszczelowej ? co daje cztery tunele kostne do zakotwiczenia przeszczepu. Niestety ta metoda wiąże się z większymi kosztami, aczkolwiek przeszczep wykonany w ten sposób jest bardziej wytrzymały na ruchu skrętne, co zapewnia większą stabilność kolana.

Zabieg rekonstrukcji ACL przeprowadzany jest w Katowickim Centrum Rehabiliracji R-Med.