Tag Archives: kinezoterapia

Posted by Asystent
21 maja 2010
Leave a Comment

Kinezyterapia w Katowicach ?

Kinezyterapia to wiedza o wykorzystaniu ruchu, jako środka leczniczego. Znajduje ona najczęściej zastosowanie w rehabilitacji narządu ruchu, choć w terapii innych narządów jej przydatność stale rośnie.

Jednak przed przystąpieniem do terapii ruchem należy pacjenta zdiagnozować. Badanie dla potrzeb fizjoterapii jest zbliżone do badania ortopedycznego, różniąc się od niego większym nasileniem oceny funkcji.

Działania kinezyterapeutyczne możemy podzielić na trzy grupy:

  • Kinezyterapia o działaniu miejscowym (lokalnym)
    Skupia wszystkie leczniczo – rehabilitacyjne oddziaływania ruchu i środków pomocniczych na miejscu gdzie zlokalizowane jest schorzenie. Jej celem jest możliwie pełne przywrócenie utraconych funkcji lub uruchomienie mechanizmów kompensacji lokalnej, które zastąpią te utracone. Kinezyterapia miejscowa nie oddziaływuje na wydolność ogólnoustrojową. Podczas typowych dla niej ćwiczeni rehabilitacyjnych nie pracuje więcej jak 30% masy mięśniowej, a częstotliwość skurczów serca i oddechów nie powinna ulec istotnemu zwiększeniu.
  • Kinezyterapia o działaniu ogólnym
    Wykorzystuje się w niej do ćwiczeń zdrowe, nieobjęte procesem chorobowym części ciała i narządy (na ogół). Jej podstawowym zadaniem jest przywrócenie funkcji niesprawnych w wyniku choroby narządów organizmu. Te zadania realizuje się najczęściej dzięki kompensacyjnym przerostom wszystkich składowych wydolności ogólnej, co zasadniczo decyduje o efektach rehabilitacji.
  • Metody kinezyterapeutyczne
    To dostosowanie dokładnie opracowanych schematów i postępowań oraz wzorców ruchowych do leczniczych potrzeb określonych jednostek chorobowych czy jednorodnych pod względem etiologii schorzeń.


Leczenie ruchem (kinezyterapia) jest zadaniem trudnym i odpowiedzialnym. Ćwiczenia rehabilitacyjne zalecane chorym, a będące swoistym środkiem leczniczym, muszą, bowiem być indywidualnie dobierane, dawkowane i poprawnie wykonane. Konieczne jest, więc nawiązanie ścisłej współpracy między chorym a terapeutą.