Tag Archives: katowice

Posted by Asystent
1 października 2011
Leave a Comment

Postępowanie po urazach kręgosłupa

1.Okres unieruchomienia w łóżku lub w przypadku kręgosłupa szyjnego w kołnierzu palisadowym

Leczenie:

 • przeciwbólowe
 • rozluźniające napięcie mięśni
 • przeciwbólowe w pozycji antalgicznej
 • zachowanie siły mięśni przykręgosłupowych
 • ćwiczenia izometryczne
 • ćwiczenia synergistyczne
 • ćwiczenia ipsilateralne
 • ćwiczenia kontrlateralne
 • wykorzystanie terapii master
 • zachowanie siły mięśni sąsiadujących z mięśniami objętymi urazem
 • PNF kończyn górnych i dolnych
 • po pionizacji ćwiczymy utrzymanie prawidłowej postawy ciała
 • korygujemy sylwetkę pacjenta ? ćwiczenia korekcyjne, antygrawitacyjne, stretching, dzięki nim uzyskujemy powrót do prawidłowej postawy

 

 1. Okres po unieruchomieniu:

Leczenie:

 • rozluźnienie mięśni przed pionizacją
 • żele przeciwbólowe w miejsca bolące (elektroterapia : jonoforeza, Nemec, Tens)
 • hydroterapia
 • masaż rozluźniający ? OSTROŻENIE WYKONUJEMY
 • wypracowanie stabilizacji czynnościowej -nauka napinania mięśnia poprzecznego brzucha
 • ćwiczenia wzmacniające mięśnie karku, grzbietu, i pośladków w różnych pozycjach
 • PNF głowy, łopatki i miednicy
 • zaczynamy przywracać ruchomość w stawach międzykręgowych
 • poizometryczna relaksacja mięśni karku i szyji w przypadku odcinka szyjnego
 • praca metodą McKenzie
 • ćwiczenia na piłce ? koordynacyjne, przenoszenie ciężaru ciała
 • neuromobilizacja
 • utrzymanie prawidłowej pozycji ciała, unikanie pozycji antalgicznych

Posted by Asystent
24 czerwca 2010
Leave a Comment

Aquavibron w odnowie biologicznej i kosmetyce

Szybki rozwój technologiczny daje współczesnej medycynie coraz to nowsze możliwości. Wiele z aktualnie stosowanych metod terapeutycznych jeszcze niedawno było niedostępnych z powodu braku odpowiednich narzędzi w postaci laserów, komputerów, aparatów sterowanych mikroprocesorami itp. Dzisiejsza medycyna posuwa się do przodu coraz większymi krokami. Zajmuje się nowymi obszarami naszego życia. To samo dotyczy fizjoterapii, która jest jedna z dziedzin medycyny.

Zakres działań fizjoterapii obejmuje czynniki fizyczne wywierające istotny wpływ na organizm człowieka. Mówimy, więc o medycynie fizykalnej mając na myśli oddziaływanie na ustrój między innymi ciepłem, zimnem, światłem, wodą, prądem, polem magnetycznym, ciśnieniem hydrostatycznym, ultradźwiękami, mikrofalami i falami krótkimi, promieniowaniem podczerwonym i ultrafioletowym oraz czynnikami mechanicznymi. Tak wielkie spektrum środków terapeutycznych wymaga dużej ilości specjalistycznej aparatury, która mogłaby je wytwarzać. Większość z tych czynników została już dobrze poznana i jest szeroko stosowana w terapii wielu schorzeń. Niektóre z tych metod są ciągle badane pod kontem nowych zastosowań terapeutycznych lub dostosowania parametrów czynnika fizycznego do poszczególnych jednostek chorobowych.

Dzisiaj już nikt nie kwestionuje skuteczności medycyny fizykalnej, jako środka leczniczego. W wielu krajach jest ona stosowana na równi z farmakoterapią a często nawet jest wyżej ceniona ze względu na brak działań ubocznych.

Od niedawna natomiast zaczęto korzystać z aparatury medycznej do fizykoterapii również w innych celach. Ten sam sprzęt i czynniki fizykalne znalazły zastosowanie w odnowie biologicznej oraz w nowo powstałej gałęzi rehabilitacji nazwanej fizjoterapią kosmetyczną.

Pierwsza z wymienionych dziedzin zajmuje się szeroko pojętą relaksacją oraz wspomaganiem i przyspieszaniem naturalnych dla organizmu procesów restytucji, czyli odpoczynku, druga natomiast pomaga poprawiać wygląd zewnętrzny. Podobnie jak tradycyjna kosmetyka zajmuje się między innymi kondycją skóry, kształtowaniem sylwetki, pomaga usuwać nadmiar podskórnej tkanki tłuszczowej.

Jednym z urządzeń, stworzonych w celach medycznych, a dzisiaj szeroko stosowanych w odnowie biologicznej i kosmetyce jest aparat AQUAVIBRON. Jest to unikatowe urządzenie do masażu zarówno leczniczego jak i relaksacyjnego oraz kosmetycznego. Jedynym wykorzystywanym w nim źródłem energii jest woda wodociągowa pod normalnym ciśnieniem. Sam masaż odbywa się metodą „na sucho”, tzn. osoba korzystająca z masażu nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą. Masaż odbywa się poprzez 10 różnych membran masujących wykonanych ze specjalnej gumy (kauczuk naturalny). Masaż wibracyjny uzyskuje się dzięki przepływowi wody, która rytmicznie porusza gumową membranę, przenosząc na tkanki wibrację o częstotliwości 2000-7000 drgań na minutę. Amplitudę drgań, od bardzo łagodnych do bardzo dużych, uzyskuje się przez zmniejszanie lub zwiększanie ciśnienia wody przepływającej przez aparat.

Masaż wibracyjny jest wykonywany przy pomocy różnego kształtu i rodzaju gumowych membran. Najczęściej stosuje się membranę płaską, która szczególnie przydatna jest do masażu małych i średnich grup mięśniowych, stawów i tkanki podskórnej. Membrana z guzkiem do masowania większych grup mięśniowych lub większych powierzchni ciała. Membrana z kolcami jest stosowana do usprawniania krążenia obwodowego.

Membrany wklęsłe oraz kielichowate działają najbardziej efektywnie. Przy tego typu końcówkach efekt związany z wibracją jest dodatkowo wzmocniony wytworzeniem się podciśnienia w obszarze pod membraną. Czym większa wklęsłość, tym większe wytwarza się podciśnienie, dlatego membrany kielichowe działają najintensywniej. Masaż wykonywany membranami wklęsłymi i kielichowatymi nazywa się masażem wibracyjno próżniowym.

Masaż o specjalnych impulsach wibracyjnych zmniejsza napięcie mięśniowe, poprawia ogólną trofikę tkanek oraz miejscowe krążenie krwi. Podczas masażu wibracyjnego w miejscu zadziałania wzrasta przekrwienie czynne i bierne, stosownie do czasu trwania zabiegu. Wymaga to, więc wielokrotnego ponawiania masowania małego obszaru, najlepiej ruchem owalnym, stopniowo przesuwanym z obwodu do środka ciała. Tak wykonany masaż poprawia ukrwienie mięśni, a również ścięgien i części wiązadeł, oraz oddziaływuje korzystnie na przepływ chłonki. Drgania membrany działają łagodnie na receptory nerwowe znajdujące się w obszarze działania, powodując zmniejszenie bólu w tej strefie, w strefach niedokrwionych wpływając korzystnie na proces odżywiania tych tkanek. Na drodze odruchowej występują korzystne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, dając uczucie odprężenia, zmniejszenie bólu i lepszej sprawności ruchowej.

Efekty masażu wibracyjnego to relaksacja wynikająca z odprężenia napiętych mięśni. Szczególnie dotyczy to mięśni karku oraz obręczy barkowej, które podczas codziennej pracy przy biurku, komputerze lub jazdy samochodem są nadmiernie napięte, co często wywołuje nawet uczucie pieczenia lub bólu, a przy długotrwałym utrzymywaniu się takiego stanu może prowadzić do poważnych dysfunkcji szyjnego odcinka kręgosłupa. Analogiczny efekt może dotyczyć wszystkich masowanych grup mięśniowych w zależności od charakteru obciążeń, na jakie narażona jest w życiu codziennym dana osoba.

Kolejnym efektem jest poprawa sprężystości mięśni, co jest szczególnie ważne podczas modelowania sylwetki. Nadmiernie rozciągnięte lub osłabione mięśnie pod wpływem silnych bodźców wibracyjnych uzyskują wyższy tonus a w efekcie prezentują się lepiej.

Uzyskujemy również poprawę wyglądu skóry. Zwiększa się jej elastyczność. Silne przekrwienie w połączeniu z otwieraniem w trakcie masażu porów ułatwia oczyszczanie a działanie mechaniczne usuwa stary złuszczający się naskórek.

Intensywne wibracje powodują rozpulchnienie podskórnej tkanki tłuszczowej, co w połączeniu ze wzmożonym przepływem chłonki i przyspieszonym miejscowym krążeniem krwi pozwala usuwać cellulit a nawet może uławiać odchudzanie. Polega to na ułatwieniu organizmowi wykorzystywania zmagazynowanej w postaci tkanki tłuszczowej energii właśnie z masowanych miejsc.

W świetle powyższych informacji wykorzystanie masażu z użyciem urządzenia Aquavibron w odnowie biologicznej i fizjoterapii kosmetycznej wydaje się ciekawym a co ważniejsze efektywnym rozwiązaniem. Zachęcam więc do wypróbowania zabiegu ?na własnej skórze? tym bardziej, że jedynie uszkodzenia skóry, choroby nowotworowe i zakrzepowo zatorowe zapalenie żył są przeciwwskazaniami do wykonania tego zabiegu.

Posted by Asystent
4 czerwca 2010
Leave a Comment

Ultradźwięki i ich zastosowanie w rehabilitacji

Działanie biologiczne ultradźwięków

Zgodnie z prawem Grotthusa-Drapera energia ultradźwięków wywołuje w tkankach odczyn, jeśli zostanie przez nie w dostatecznej ilości pochłonięta. Ultradźwięki wywołują w ustroju ludzkim wiele zmian spowodowanych działaniem ich energii. Zmiany te można podzielić na miejscowe, nazy­wane również pierwotnymi, oraz ogólne, określane jako wtórne.

Zmiany miejscowe (pierwotne)

Zmiany te występują w tkankach w chwili nadźwiękawiania i związa­ne są bezpośrednio z działaniem energii ultradźwięków, wywołującej wiele zmian fizycznych i chemicznych ograniczonych do miejsca jej oddziaływania. Pojęcie miejscowego (pierwotnego) działania ultradź­więków jest w swej istocie bardzo złożone. Składa się na nie kilka składowych, powodujących łącznie zmiany, które warunkują lecznicze wykorzystanie ultradźwięków. Spośród nich za najważniejsze uznać należy działanie mechaniczne, cieplne oraz fizykochemiczne.

 • Działanie mechaniczne
  Jest ono podstawową składową miejscowego (pierwotnego) wpływu ultradźwięków i obrazowo bywa nazywane mikromasażem. Spowodo­wane jest ono wahaniem ciśnień w przebiegu fali ultradźwiękowej. W krańcowych punktach amplitud ciśnień zachodzą istotne zmiany objętości komórek, rzędu 0,02%. Zmiany te zachodzą w bardzo krót­kim czasie, zależnym od częstotliwości ultradźwięków.
 • Działanie cieplne
  Powstaje ono w wyniku wytworzonego w tkankach ciepła, którego rozproszenie jest uzależnione od rodzaju tkanki. Stopień przegrzania zależy od dawki natężenia ultradźwięków, czasu nadźwiękawiania oraz właściwości fizycznych tkanki. Najsilniej przegrzewa się tkanka nerwowa, nieco słabiej tkanka mięśniowa, a najsłabiej tkanka tłusz­czowa. Największe jednak przegrzanie występuje w pobliżu po­wierzchni granicznych niejednorodnych struktur tkankowych, np. tkanki kostnej i tkanki mięśniowej, różniących się między sobą właściwościami. Na granicach tych tkanek występuje największe zagęszczenie energii, spowodowane głównie odbiciem fal ultradźwię­kowych. Wynika stąd swoistość skutków cieplnych wywołanych ultradźwiękami, powstające bowiem na granicach ośrodków różnice tem­peratur powodują m.in. zmiany w dyfuzji wewnątrzkomórkowej oraz między komórkami a przestrzeniami międzykomórkowymi. Należy podkreślić, że składowa cieplna stanowi tylko jeden z fragmentów działania ultradźwięków na tkanki.
 • Działanie fizykochemiczne
  Bardzo ważną składową działania ultradźwięków jest ich wpływ na chemizm oraz właściwości fizyczne tkanek. Wspomnieć tu należy o wpływie ultradźwięków na koloidy tkankowe, a mianowicie o wpły­wie na przyspieszenie rozpadu białek i na ich przemianę ze stanu żelu w zol oraz zwiększenie przewodności elektrycznej. Zachodzące pod wpływem ultradźwięków reakcje chemiczne polegają w większości na utlenianiu. Na uwagę zasługują reakcje w roztworach wodnych, w wyniku, których dochodzi do rozpadu wody na wodór i rodnik hy­droksylowy (OH~), stanowiący bardzo czynną biologicznie grupę atomów. Uważa się, że nasilenie zmian fizykochemicznych, zachodzących w tkankach pod wpływem ultradźwięków, zależy przede wszystkim od ich natężenia, a dopiero w następnej kolejności od czasu, rodzaju nadźwiękawianej tkanki i innych parametrów zabiegu.

Zmiany ogólne (wtórne)

Działanie ultradźwięków nie ogranicza się do wpływu miejscowego, bowiem obejmuje ono cały organizm. Dla przykładu można podać, że przez nadźwiękawianie okolic korzeni, splotów czy też zwojów nerwo­wych można drogą odruchową uzyskać zmiany w odległych narządach i układach ustroju. Uzyskuje się również efekty wskazujące na stymu­lację autonomicznego układu nerwowego. Dlatego też istotne jest, aby w planowaniu terapii ultradźwiękami pamiętać nie tylko o ich działaniu na okolicę schorzenia, ale również uwzględniać możliwości wpływu odruchowego, które stwarza nadźwiękawianie stref odrucho­wych Heada oraz okolicy zwojów i korzeni nerwowych.

Reasumując wiadomości o biologicznym wpływie ultradźwięków na ustrój, w uproszczeniu można stwierdzić, że podstawę leczniczego działania energii ultradźwiękowej stanowią następujące czynniki:

 1. wzmożenie przepuszczalności błon komórkowych,
 2. usprawnienie oddychania tkankowego i pobudzenie przemiany ma­terii komórek,
 3. zmiany w strukturze koloidów tkankowych i ich uwodnienie,
 4. zmiany w układach jonowych tkanek,
 5. zmiana odczynu tkanek w kierunku zasadowym,

Wymienione czynniki powodują wiele skutków biologicznych, które odgrywają ważną rolę w oddziaływaniu leczniczym ultradźwięków.

Należy do nich zaliczyć:

 1. działanie przeciwbólowe,
 2. zmniejszenie napięcia mięśni, powstawanie związków aktywnych biologicznie,
 3. wpływ na enzymy ustrojowe, rozszerzenie naczyń krwionośnych, stabilizacja układu współczulnego, hamowanie procesów zapalnych,
 4. przyspieszenie wchłaniania tkankowego,
 5. uwalnianie substancji histaminopodobnych w ilościach aktywnych biologicznie.

Jednym z ważnych zagadnień, które nasuwa się każdemu, kto stosuje ultradźwięki w celach leczniczych, jest sprawa ich szkodliwego oddzia­ływania na ustrój ludzki. Opinie o szkodliwym i destrukcyjnym wpływie ultradźwięków na tkanki żywe opierają się na wynikach doświadczeń przeprowadzanych na małych zwierzętach. Wyników tych nie można bezkrytycznie przenosić na warunki zabiegów leczniczych wykonywa­nych u człowieka. Wieloletnie obserwacje w różnych ośrodkach leczni­czych nie wykazały szkodliwych skutków działania ultradźwięków przy prawidłowej aparaturze, odpowiedniej dla danej choroby dawce i wła­ściwym wykonywaniu zabiegu. Spełnienie tych warunków chroni chore­go przed szkodliwym działaniem ultradźwięków i decyduje o skutecz­ności leczenia.

Wskazania i przeciwwskazania

Poniżej przytoczone są niektóre wskazania i przeciwwskazania do stosowania ultradźwięków.

Wskazania

 1. Efekt przeciwbólowy w chorobie zwyrodnieniowej oraz w zapaleniu okołostawowym;
 2. Resorpcja obrzęków;
 3. Przykurcze;
 4. Redukcja lub eliminacja małych skostnień;
 5. Skurcz mięśnia.

Przeciwwskazania

 1. Nie wolno stosować nad sercem, naczyniami i gonadami;
 2. Choroba nowotworowa;
 3. Zaburzenia krzepnięcia;
 4. Nie wolno stosować u niemowląt oraz dzieci.

FONOFOREZA (Ultrafonoforeza) w Katowicach

Jest to specyficzny zabieg. Polega on na wprowadzeniu do skóry, w trakcie zabiegu, określonego leku wzmagającego działanie lecznicze ultradźwięków. Efekt ten uzyskujemy poprzez dodanie leku do substancji sprzęgającej. Najczęściej są to leki rozszerzające naczynia krwionośne, leki przeciwzapalne oraz działające przeciwbólowo. Stosuje się substancje sprzęgające o różnej konsystencji, w postaci mazideł, kremów lub nawet maści. Warto dodać, że w miarę zwiększania gęstości substancji sprzęgającej ultradźwięki zostają pochłaniane na mniejszej głębokości, wywołując np. efekt termiczny w powierzchniowych warstwach tkanek.