Tag Archives: Cryo-T

Posted by Asystent
30 lipca 2010
Leave a Comment

Krioterapia miejscowa z użyciem dwutlenku węgla CO2

Aparat do Krioterapii Cryo-T w systemie dwutlenku węgla (CO2 w fazie ciekłej), pozwala na łatwe i bezpieczne dozowanie czynnika chłodzącego. Nie wymaga stosowania ciekłego azotu (LN2). Uzyskuje temperaturę – 75 °C. W odróżnieniu od wszystkich innych czynników chłodniczych, dwutlenek węgla działa na organizm w dwojaki sposób:

?        fizykalnie – jako gaz i nośnik zimna o temperaturze -75°C, powodu­jąc zwężenie naczyń
?         powodując rozszerzenie tych naczyń krwionośnych w drugiej fazie

Dzięki właściwościom dwutlenku węgla występuje skrócenie pierwotnej reakcji orga­nizmu na zimno, tj.:

?         skrócenie fazy  zwężania  naczyń  krwionośnych  w schładzanym miejscu
?         skrócenie fazy spowolnienia procesów przemiany materii

Reakcja wtórna, czyli:

?         gwałtowne rozszerzenie naczyń krwionośnych
?         przyspieszony metabolizm występuje w przypadku działania zimnego dwutlenku węgla już podczas trwania zabiegu, co umożliwia bardzo intensywne przenoszenie zimna do głębiej położonych tkanek.

Obydwa czynniki pozwalają na bezpieczne stosowanie u pacjentów z problemami kardiologicznymi.

Stosując dwutlenek węgla w zabiegach krioterapii uzyskuje się pełne efekty terapeutyczne:

?         uśmierzenie bólu poprzez wyzwalanie dużej dawki endorfin,
?         obniżenie aktywności procesu zapalnego,
?         obniżenie napięcia mięśniowego,
?         zmniejszenie obrzęków,
?         poprawę stanu klinicznego i funkcjonalnego pacjenta, poprzez zwiększenie zakresu ruchu w schładzanych stawach i wzroście siły mięśniowej,
?         przyśpieszenie procesu gojenia i leczenia urazów,
?         zdejmowanie szoku termicznego – złagodzenie stanów pooparzeniowych.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że Cryo-T (NR-2) pozwala, na nieinwa­zyjne leczenie pajączków. Krioterapia z zastosowaniem dwutlenku węgla pozwala na bezpieczną i precyzyjną „kontaktową” metodę nadmuchu poprzez przesuwanie dyszy tuż nad powierzchnią skóry z wykorzystaniem maksymalnie niskiej temperatu­ry (-75 °C).

Dzięki powyższym właściwością aparat Cryo-T z powodzeniem można stosować w:

?   Urazy – po złamaniach i stłuczeniach

–   Opóźniony zrost kostny
–   Uraz świeży
–   Staw rzekomy
–   Opóźnienia zastosowania endoprotez

?   Oparzenia – zdejmowanie szoku termicznego
?   Rehabilitacja pooperacyjna
?   Choroby reumatyczne i zwyrodnieniowe, choroby kości

–   Zwyrodnienia
–   Gościec pierwotnie postępujący (GPP)
–  Zesztywniające zapalenie w fazie początkowej (ZZSK)
–  Choroba Bechterowa, choroba Scheuermanna
–  Stawy po operacji dysku
–  Zespoły bólowe
–  Odwapnienie kości – osteoporoza
–  Jałowa martwica kości udowej
–  Zespół Sudecka

?   Choroby stawów

–  Zapalenia ostre i przewlekłe
–  Zapalenia okołostawowe
–  Zmiany zwyrodnieniowe
–  Zapalenia wielostawowe
–  Zapalenia kłykci
–  Reumatoidalne zapalenia stawów

?   Nadmierne napięcie mięśniowe, spastyczność
?   Choroby mięśni, wiązadeł, skręcenia, stany zapalne nerwów o Międzyżebrowych

–   Nerwu kulszowego o Lumbago o Niedowłady o Spastyczność

?   Zespoły bólowe, nerwobóle
?   Obrzęki, nadwaga i otyłość – przyspiesza metabolizm komórkowy
?   Kosmetyka ? cellulitis

Przeciwwskazaniami do krioterapii miejscowej są:

?    Krioglobulinemia,
?    Zimna aglutynacja hemoliza,
?    Hemoglobinuria na zimno,
?    Pokrzywka (uczulenie na zimno),
?    Nadwrażliwość na zimno,
?    Choroba Raynauda,
?    Zaburzenia troficzne,
?    Zaburzenia czucia,
?    Znaczna niedokrwistość,
?    Nowotwory,
?    Odmrożenia,
?    Zaburzenia mikrokrążenia tkanek (np. w miażdżycy zrostowej tętnic, cukrzycy, przewlekłej niewydolności żylnej),
?    Ciężkie choroby serca i układu krążenia (m. in. Choroba wieńcowa serca, nadciśnienie),
?    Choroby nerek i pęcherza moczowego,
?    Choroby neurologiczne,
?    Parestezje,
?    Polineuropatie.

Aparat do Krioterapii Cryo-T to część wyposarzenia Katowickiego Centrum Rehabilitacji R-Med.