By Asystent
1 października 2011
Leave a Comment

Amputacje ? Ogólne zasady usprawniania po amputacji

AMPUTACJA – ( z łac. amputatio ) także odjęcie ? zabieg operacyjny polegający na usunięciu narządu lub jego części. Nazwa ta jest używana przede wszystkim w odniesieniu do operacji usunięcia kończyny górnej lub dolnej, przebiegającej z przecięciem kości i wytworzeniem kikuta. Wskazaniem do amputacji są m.in. ciężkie przypadki zgorzeli gazowej oraz znaczne uszkodzenia spowodowane urazem. Jako, że amputacja jest zabiegiem powodującym trwałe kalectwo, jest stosowana tylko gdy brak jest innej możliwości leczenia oraz w sposób na tyle oszczędny, na ile to możliwe ? szczególnie przy amputacjach w obrębie dłoni.

Postępowanie rehabilitacyjne:

 1. Zabezpieczenie kikuta przed wadliwymi uszkodzeniami i przykurczami
 • prawidłowe ułożenie
 • stabilizacja już w czasie operacji
 • odpowiednie przemieszczenie grup mięśniowych
 • poizometruczna relaksacja

Przykurcze:

         • udo ? zgięciowo ? odwiedzeniowy
         • łydka ? zgięciowy
         • stopa ? końsko ? szpotawy
         • ramię ? przywiedzeniowy ( piersiowy )

2. Utrzymanie pełnej ruchomości w stawach szczególnie w pobliżu kikuta

Zabezpieczamy naczynia, nerwy i mięśnie poprzez ćwiczenia bierne i relaksację

 

3. Ustabilizowanie objętości kikuta

 • wykonanie plastyki
 • bandażowanie
 • opatrunek kłosowy

 

4. Podniesienie siły mięśniowej ? zaburzeniu ulega cała statyka w obrębie mięśniowym

 • ćwiczenia izometryczne
 • ćwiczenia czynne

 

5. Ćwiczenia czucia głębokiego i powierzchownego

 • bodźcowanie nerwów
 • może pojawić się ból fantomowy ? pochodzenia centralnego układu nerwowego

 

6. Hartowanie kikuta

 • przy zaburzeniach czucia ? drażnimy kikut zwłaszcza w okolicach gdzie będzie pełnił funkcję podporową przy zaprotezowaniu
 • musimy wypracować receptory

 

7. Dbałość o postawę

 • zakłócenie statyki
 • odruchowe uniesienie kikuta ? brak ciężaru ? jest to problem przy pionizacji, ponieważ przy braku korekcji mogą powstać wady kręgosłupa

 

8. Dbałość o higienę kikuta

 • ograniczamy się do wskazówek merytorycznych
 • zwracamy uwagę na otarcia skóry

 

9. Dbałość o ogólną sprawność pacjenta z amputacją

 • ćwiczenia ogólnousprawniające

 

10. Dbałość o protezę

 • ze względu na mechanizm, nie należy samemu naprawiać protezy

 

11. Ocena sprawności chorego w protezie – 5 stopni mobilności (kwalifikacja chorego do odpowiedniej protezy):

0 ? uzupełnienie estetyczno ? kosmetyczne protezy

1 ? chory po zaprotezowaniu może chodzić z kulami i przy balkoniku

2 ? chory za pomocą czy balkonika przemierza sam pewne odcinki

3 ? chodzenie przy terapeucie po równym podłożu bez kul

4 ? możliwość poruszania się po zróżnicowanym terenie

5 ? pacjent może uprawiać sport

 

Comments are closed.