Archiwum miesięczne: Sierpień, 2010

By Asystent
7 sierpnia 2010
Skomentuj

Masaż w dolegliwościach Kręgosłupa Lędźwiowego

Dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa wymagają uwagi. W swej istocie stanowią one obciążenie dla samego pacjenta, jego rodziny oraz w coraz to większym stopniu dla gospodarki państwa. Masaż wraz z innymi metodami leczenia dolegliwości stawów i tkanek miękkich, stanowi bezpieczną i efektywną terapię wspomagającą proces zdrowienia i rehabilitacji.

Naukowcy (Cherkin i WSP. 2003)  porównali w badaniach masaż z technikami manipulacyjnymi oraz akupresurą, które stosowano u pacjentów z dolegliwościami dolnego odcinka kręgosłupa i stwierdzili, że masaż jest nie tylko bezpieczną, lecz także bardziej efektywną i mniej kosztowną formą leczenia w porównaniu z pozostałymi metodami.

Badania wstępne wykazały, że masaż przynosi korzystne efekty w przypadku dolegliwości przewlekłych. Niewielki efekt kliniczny stawami kręgosłupa jest zbliżony do wyników stosowania innych popularnych metod. Efektywność akupresury pozostaje bliżej nieokreślona. Wszystkie te metody wydają się relatywnie bezpieczne. Wyniki wskazują również, że to właśnie masaż a nie manipulacje czy też akupresura pozwala najwydatniej zmniejszyć koszta we wstępnej fazie leczenia.

By Asystent
7 sierpnia 2010
Skomentuj

Dysfunkcje Kręgosłupa Piersiowego

Dysfunkcje kręgosłupa piersiowego stanowią małą grupę w porównaniu ze patologiami pozostałych odcinków. Jest to bezsprzecznie związane z budową anatomiczną kręgosłupa lędźwiowego oraz z umiejscowieniem pomiędzy bardziej ru­chomymi odcinkami kręgosłupa ? szyjnym i lędźwiowym. Odcinek piersiowy jest najdłuższą oraz najmniej mobilną częścią kręgosłupa, a wynika to z jego budowy anatomicznej. Klatka piersiowa zbudowana z żeber łączących się z kręgami oraz cienkie krążki między­kręgowe ograniczają ruchy rotacyjne, szczególnie w górnych segmentach odcinka piersiowego. Z drugiej strony dolne segmenty odcinka piersiowego cechują się dużą mobilnością, większą nawet od pozostałych odcinków kręgosłupa. Zachodzące na siebie wyrostki kolczyste oraz prawie pionowe ustawienie powierzchni stawów międzywyrostkowych ogranicza ruch prosto­wania. Zgięcie do przodu oraz do boku ograniczone jest przez żebra. Zgięcie do przodu jest dodatkowo ograniczane  przez więzadła nadkolco­we i międzykolcowe. Tak sztywna konstrukcja jest jednak niezbędna aby klatka piersiowa mogła pełnić funkcję ochronna dla znajdujących się wewnątrz niej narządów.

Specyfika dysfunkcji odcinka piersiowego kręgosłupa

Ponieważ odcinek piersiowy kręgosłupa ma charakter łącznika pomiędzy odcinkami lędźwiowym i szyjnym większość występujących w nim schorzeń ma wtórny do dysfunkcji pozostałych dwóch odcinków kręgosłupa. Cienkie korzenie nerwowe wraz ze stosunkowo szerokimi otworami międzykręgowymi oraz duży kanał kręgowy stanowią o niewielkim ryzyku podrażnienia lub ucisku rdzenia kręgowego oraz korzeni nerwowych. Zdecydowanie częściej mamy w odcinku Th do czynienia ze skoliozami oraz co za tym idzie rotacją i sklinowaceniem kręgów co skutkuje deformacjami klatki piersiowej. Często dochodzi również do pogłębienia lub spłycenia fizjologicznej krzywizny kręgosłupa piersiowego, np. hiperkifoza młodzieńcza (choroba Scheuermana). Kolejną popularną dysfunkcją bywa

Ważnym elementem w diagnozowaniu objawów chorobowych w odcin­ku piersiowym jest różnicowanie dysfunkcji kręgosłupa Th z chorobami narządów wewnętrznych, często dających podobne lub takie same objawy (np. choroba wrzodowa, refluks żołądkowo-przełykowy i cho­roba wieńcowa). Jednak równie częste są przypadki, gdy na podstawie objawów spowodowanych patologią kręgosłupa Th błędnie diagnozuje się schorzenia internistyczne. Często mylonymi obja­wami są m.in.: uczucie duszności i trudności w oddychaniu, bóle opasujące lub promieniujące do kończyny górnej, bóle okolicy mostka.